Hakkımızda

Aydın da yerleşik yurt içinde farklı bölgelere de hizmet veren 30 yıllık Endüstri mühendisliği meslek deneyimini TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendiren ÇAKICI DANIŞMANLIK –MÜHENDİSLİK hibe, kredi gibi yurtiçi ve yurtdışı finansal kaynaklara bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer kurum ve kuruluşların hibe olanaklarına erişebilmesi için projeler geliştirmektedir. HİBE çağrıları doğrultusunda onay makamlarının beklentilerini göz önüne alarak, firma analizlerini yerinde ziyaretlerle gerçekleştirir. Saha çalışmaları ile proje taslağını oluşturur, uygun formatta başvurunun yapılmasını sağlar. Onay makamları tarafından projenin uygun görülmesi sonrasında ise, onay makamı İLE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SONRASINDA projenin yürütülmesi ve proje dosyasının kapatılması aşamasına kadar ki süre boyunca işletmelere destek olunmaktadır. Deneyimli Mühendisleriyle TKDK –IPARD ,KALKINMA AJANS,KIRSAL KALKINMA, KOSGEB ,AB destek ve hibeleri, KOBİ finansman yönetimi, yatırım, marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil işlemleri AR-GE çalışmaları ,CE ürün güvenliği konularında bilgi ve hizmetlere ulaşılabilecek destek merkezidir. Desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmek için danışmanlık ve iş geliştirme hizmetleri yürütülmektedir. Firmanın iş gelişimine uygun finansman kaynakları araştırılarak firmanın Avrupa Birliği standartlarına getirilebilmesi için gerekli analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz
Proje danışmanlık, yatırım danışmanlık yönetim danışmanlık Ürün belgelendirme danışmanlık ,Ürün ,hizmet belgelendirme danışmanlık ,Marka ve patent tescili danışmanlık hizmetleri Proje danışmanlık hizmetlerimiz;
KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN PROJE HAZIRLANMASI VE PROJE YÖNETİMİNDE DESTEK GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KAPSAMINDA İş Planı Hazırlama:
 • İş Kurma
 • İş Geliştirme KOBİ PROJE DESTEĞİ KAPSAMINDA KOBİ proje hazırlanması
 • AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlanması
 • AR-GE İNOVASYON KAPSAMINDA proje hazırlanması
 • TARIM BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA DESTEK kapsamında proje hazırlanması
 • TKDK IPARD YATIRIM HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA proje hazırlanması
 • GEKA VE TÜM BÖLGESEL KALKINMA AJANS HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA proje hazırlanması
Yatırım danışmanlık hizmetlerimiz

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 • Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri
 • Yönetim danışmanlık hizmetlerimiz
KOSGEB DANIŞMANLIK HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANILARAK
 • Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma
 • Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması
Ürün belgelendirme danışmanlık hizmetlerimiz
Türk Standartlarına uygunluk(TSE markası) danışmanlık hizmetleri
Helal Gıda belgelendirme ,Helal hizmet belgelendirme danışmanlık hizmetleri
KOSGEB DANIŞMANLIK HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANILARAK
CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık Marka ve patent tescili danışmanlık hizmetlerimiz
MARKA TESCİL / ENDÜSTRİYEL TASARIM /FAYDALI MODEL / PATENT TESCİLİ
AKREDİTASYON
TSE(http://www.tse.org.tr/) tarafından imalat ve hizmet sektörüne danışmanlık yapabilirlik yetkinliğini TS 13078-TS 13082 standartlarına uyarak belgelendirmiştir.
Proje Danışmanlık

ÇAKICI DANIŞMANLIK hizmet konularından biri olan HİBE PROJE DANIŞMANLIK kapsamında; Kamu ve özel sektör müşterilerimize yeni yatırım ,modernizasyon yada Ar-Ge İnovasyon yapmak istedikleri iş kolunda proje geliştirerek devlet hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz Proje hazırlama çalışmalarında amacımız bölgesel kalkınmada etkili olabilecek projeler hazırlamak. Eksiksiz, amacına yönelik, net ifade edilmiş, bütçesi iyi planlanmış projeler hibe desteği alabilmek için şart hale gelmiştir. Hangi fon kaynağı (TKDK –İPARD PROGRAMI ,GEKA VE DİĞER KALKINMA AJANSLARI , TUBİTAK, KOSGEB vb.) kapsamında sunulursa sunulsun proje danışmanlığı hizmeti, her geçen gün daha fazlasını yapmayı gerektiren ve proje fikrinin belirlenmesinden proje uygulama sürecinin sonlanmasına kadar geçen sürecin tamamını kapsayan; bütüncül bir anlayışla hareket etmeyi şart koşan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Yatırım ve İşletme Faaliyetleri Danışmanlığı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ,FİZİBİLİTE
İŞLETME FAALİYETLERİ DANIŞMANLIK
Yatırım dönemi sonrasında işletme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak, maliyetlerinizi optimize ederek karlılık sağlamak amacına yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımızda; işletmenizin iş süreçleri değerlendirilir, finansal analizleriniz yapılarak işletmenizin karlılığını artıracak yöntemler belirlenir ve işletmede uygulanması için gerekli yapı oluşturulur.İşletmenin yeni yatırım ve gelişim için finansal desteğe olan ihtiyacı belirlenerek, devlet desteklerinden yararlanılması için teknik destek sağlanır. Mühendislik bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip danışmanlık firmamız, tüm gelişim aşamalarında gerekli teknik destek için sizinle birliktedir.

Yönetim Danışmanlık

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Yöneticilerin,organizasyonların karşılaştığı sorunları analiz etmelerine ,çözüme ulaştırmalarına ,organizasyonun performansını artırmalarına diğer firmalarda uygulanan yöntemlerden haberdar olmalarına ,iş fırsatlarını kullanmalarına yardımcı olan profesyonel hizmet alınmasıdır.Yönetim danışmanlığında hizmetin mühendislik hizmetleri ile birlikte verilmesi başarıyı artırmaktadır. Danışmanlık eğitim ,deneyim gibi kavramları da beraberinde getirmekte ve işletme ve organizasyonlarının problemleri yöresel olarak benzerlik gösterdiği için yörenin tanıması problemlerin çözümünde kolaylık sağlamaktadır.Danışmanın görevi bilgi ve deneyiminle müşteriye yardımcı olmak ,müşterinin görevi ise danışmanlık hizmet esnasında yapılan çalışmalara yakından katılım ve yoğunluk göstermektir.Yapılan işte başarı iki tarafında sorunlara yoğunlaşması ile elde ediliyor.Yönetim danışmanlığı genel olarak bakıldığında genel yönetim ve şirket stratejisi,kalite,finans ,pazarlama ,insan kaynakları,bilgi yönetimi,verimlilik,şirketlerdeki kurumsal dönüşüm ve yenilemedir. Yönetim danışmanlığı kamu kurumları da dahil olmak üzere tüm sektör ve organizasyonlarda uygulanmaktadır.

Danışmanlık mühendislik hizmeti olarak sunulduğunda ;

Teknik ve sistem sorunları önde gelir.İyi bir maliyet kontrol sistemi ,müşteri gereklilikleri ve şikayetleri,alt yüklenici ağı ,uzun dönemli strateji,şirket birleşmeleri,yatırımlar için fizibilite çalışması önde gelen çalışmaları oluşturur.Yönetim danışmanlığına mühendislik dışında baktığımızda insan faktörü üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.İşletme ve organizasyonlarda en önemli faktör insandır.Çünkü her türlü sorunun altında insan faktörü yer almaktadır.İnsanlarla ilgili sorunlar motivasyon ,enerji verecek ,ekip çalışmasına yöneltilebilecek şekilde çözümlenirse etkinlik artarak sorunların çözülmesi kolaylaştırır.

. Mevcut işletmelerin rekabet gücünün artırılması için üretim yada hizmete yönelik strateji oluşturulması uzun süreli hedeflerin oluşmasını sağlıyor.Bunun devamını işletmelerin sorunlarını analiz etme geliyor analiz esnasında müşteri performansı,kaynakları,ihtiyaçları,perspektifinin değerlendirilmesi müşteri ile işbirliği içerisinde yapılıyor.Daha sonraki aşama sorunların çözümüne yönelik olarak eylemleri planlamak oluyor. genellikle üretim ve verimlilik,satış ,kurumsallaşma ,finansman kaynağı sıkıntısı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.üretim ve verimlilik ,satış ve iş genişletme fırsatları bir bütün olarak geniş perspektifte değerlendiriliyor.Ayrıca işletme ve operasyonların finansal kontrolü yapılıyor. Finansman ihtiyacı için kaynak olabilecek gerekli hibe ve destekleri araştırıyoruz.işletme ve organizasyonların danışmanlık alma nedeni organizasyon amaç ve hedeflere ulaşma ,yönetim ve işletme sorunlarını çözmek,yeni fırsatları tespit ederek kullanma,gelişme,değişim gibi nedenlerdir.

Firma danışmanlığımızda şirketi doğru yönlendirmek amacıyla karar vermeye esas teşkil edecek doğru ve güvenilir bilgiyi ortaya çıkarmak için öncelikle firmanızın mevcut yapısı, sektörü, çalışanları,şirket yönetimi ,üretim ve hizmet süreçleri ,mali performansı,satış ve pazarlama faaliyetleri inceleniyor. İnceleme sonucuna göre problemi tespit ederek firmanın verimli çalışmasını sağlayacak önerileri raporluyoruz .Raporladığımız önerileri gerçekleştirmek için danışmanlığa devam edilmesi istenirse firma istenilen performansa gelinceye kadar danışmanlık süreci devam ediyor. Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları. Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması KOSGEB danışmanlık desteği kapsamında destek alınabilecek konulardır.

CE Ürün Güvenliği Danışmanlığımız

4703 sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.

 

•Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“

 

•CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"

 

•"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik"

ÜRÜNÜNÜZÜN  CE  İŞARETLEMESİ İÇİN TEST VE DANIŞMANLIK HİZMETİNİ KOSGEB DESTEKLERİNDEN FAYDALANARAK  YAPABİLİRSİNİZ.

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE İŞARETİ GEREKTİREN)

Ürün Grubu

İlgili Yönetmelik

İlgili AB Direktifi

Yetkili Kuruluşlar

İlgili Türk Standardları

1.İnşaat malzemeleri

(89/106/EEC)/
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Construction products

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Standardlar

2.Asansörler

(95/16/EC)/
Asansör Yönetmeliği

Lifts

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

3.Gaz Yakan Aletler

(90/396/EEC)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Appliances Burning Gaseous Fuels

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

4.Sıcak su kazanları

(92/42/EEC)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Hot Water Boilers

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

5.Basınçlı kaplar

(97/23/EC)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Pressure equipment

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

6.Oyuncaklar

(88/378/EEC)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Toys

Sağlık Bakanlığı

Standardlar

7. Kişisel Koruyucu Donanımları

(89/686/EEC)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Personal protective equipment

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Standardlar

8. Makinalar

(2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği

Machinery

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

9.Tıbbi cihazlar

(93/42/EEC)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Medical devices

Sağlık Bakanlığı

Standardlar

10.In vitro tıbbi tanı cihazları

(98/79/EC)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

In vitro diagnostic medical devices

Sağlık Bakanlığı

Standardlar

11.Ölçü Aletleri

(2004/22/EC)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

Measuring Instruments

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

(90/384/EEC)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

Weighing Instruments

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

13.Alçak Gerilim Cihazları

(2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

Low voltage equipment

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

14.Elektromanyetik Uyumluluk

(2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Electromagnetic Compatibility

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

15.Basit basınçlı kaplar

(87/404/EEC)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Simple pressure vessels

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar

(90/385/EEC)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Active implantable medical devices

Sağlık Bakanlığı

Standardlar

17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar

(94/9/EC)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik

Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

18.Sivil kullanım için patlayıcılar

(93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Explosives for civil uses

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar

(2000/9/EC)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

Cableway installations for persons

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Standardlar

20.Gezi Amaçlı Tekneler

(94/25/EC)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Recreational craft

Denizcilik Müsteşarlığı

Standardlar

21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

(99/5/EC)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

Radio and telecommunications terminal equipment

Telekomünikasyon Kurumu

Standardlar

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK
'CE' İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER

Direktifin Türkçe Adı

Direktifin İngilizce Adı

Direktif No.

İlgili Türk Standardları

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları

Packaging and packaging waste

94/62/EC

Standardlar

Trans - Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi

High-speed rail

96/48/EC

Standardlar

rans - Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi

Conventional rail

2001/16/EC

Standardlar

Denizcilik Ekipmanları

Marine equipment

96/98/EC

Standardlar

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ
DİĞER DİREKTİFLER

Direktifin Türkçe Adı

Direktifin İngilizce Adı

Direktif No.

İlgili Türk Standardları

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik

Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof

96/57/EC

Standardlar

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Transportable pressure equipment

99/36/EC

Standardlar

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik

Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

2000/14/EC

Standardlar

Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik

Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting

2000/55/EC

Standardlar

Marka ve Patent Tescili Danışmanlık

MARKA TESCİL / ENDÜSTRİYEL TASARIM /FAYDALI MODEL / PATENT TESCİLİ

İletişim Bilgileri

DİLEK ÇAKICI
ÇAKICI DANIŞMANLIK
ADRES
Ata Mah. Aydın Denizli Bulvarı KOSGEB Binası (Aydın Ticaret Borsası) Kat:6 NO:604 Merkez / Aydın
İLETİŞİM
CEP TEL : 05327317899
BÜRO TEL : 02562112400
FAKS : 02562112400
WEB : http://www.kobilereyatirimdestek.com
E-POSTA : dilek-cakici@hotmail.com
ADRES : Ata Mah. Aydın Denizli Bulvarı KOSGEB Binası (Aydın Ticaret Borsası) Kat:6 NO:604 Merkez / Aydın

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

TKDK Danışmanlık Aydın

TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca IPARD II PROGRAMI KAPSAMINDAKİ 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAPILDI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

IPARD II programına ilişkin birinci çağrı ilanı, TKDK tarafından 18 Aralık 2015 tarihinde yapıldı. Birinci çağrı dönemi kapsamında;Dağıtılması planlanan toplam hibe desteği tutarı 229 Milyon Avro'nun üzerinde. Başvurular, proje konularına göre 25 Ocak 2016'dan başlayıp kademeli olarak 22 Nisan 2016'ya kadar devam edecektir. ÇAKICI DANIŞMANLIK TKDK'ya sunmayı planladığınız projelerinizde sizlere destek olmaya devam edecektir.
TKDK (101) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
DESTEK ORANLARI %60-70
(101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
(103)Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar DESTEK ORANLARI %50
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
(302) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme DESTEK ORANLARI %65
302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları